Opłaty

Opłaty za udział w konferencji:

  • do 17.05. — 90 zł/os.
  • od 18.05. — 180 zł/os.
Copyrights © 2022 Via Medica