08:30–09:30
Aktualne standardy postępowania w hipertensjologii
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
więcej szczegółów
09:30–10:00
Sesja satelitarna firmy Bausch Health: Heart rate — nieklasyczne czynniki ryzyka — co nowego w 2020 roku?
prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
więcej szczegółów
10:00–10:15 Przerwa na kawę
10:15–10:45

Co nowego w kardiologii? Podsumowanie poprzedniego dnia konferencji okiem Prezesa Klubu 30 PTK

prof. dr hab. n. med. Miłosz J. Jaguszewski
więcej szczegółów
10:45–12:15

Postępy echokardiografii i innych metod obrazowania w kardiologii

przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
więcej szczegółów
12:15–12:30 Przerwa
12:30–13:00
Sesja satelitarna firmy Servier: Mój pacjent z nadciśnieniem tętniczym i wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym
prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
więcej szczegółów
13:00–13:30
Sesja satelitarna firmy Bayer: Od migotania przedsionków do przewlekłych zespołów wieńcowych —
nowa filozofia stosowania antagonistów Xa
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
więcej szczegółów
13:30–15:00

Elektrokardiografia, elektrofizjologia, arytmia

przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
więcej szczegółów
15:00–15:15 Przerwa
15:15–15:45
Trzy klasy leków — 3 przykłady obalające mit efektu klasy
prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
więcej szczegółów
15:45–17:15

Nowości w obowiązujących zaleceniach postępowania w kardiologii

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak, FESC
więcej szczegółów
17:15–17:30 Przerwa
17:30–19:00

Współczesna kardiologia inwazyjna

dr hab. n. med. Janusz Kochman
więcej szczegółów
19:00
Zakończenie konferencji